Site announcements

(Zatiaľ neboli vložené žiadne oznámenia)

Dostupné kurzy

V tomto kurze vás prevedieme najdôležitejšími informáciami k parametrom kvality vnútorného prostredia a ich vplyvom na kvalitu života. 

Kurz sa skladá zo 5 lekcií a 5 testov. Môžete ich absolvovať v ľubovoľnom poradí a čase. Každá časť vás po spustení bude informovať o svojej časovej náročnosti. 

Zvoľte si formu a rozsah vzdelávania: ak absolvujete 6 lekcií bez testovania, môžete ukončiť vzdelávanie ako MC Absolvent, a ak absolvujete nielen kurzy, ale aj všetkých 5 testov môžete ašpirovať na certifikáciu MC Designer (ďalšie potrebné kroky k certifikácií budeme riešiť a kandidátmi individuálne). V tomto kurze vás prevedieme najdôležitejšími informáciami k parametrom kvality vnútorného prostredia a ich vplyvom na kvalitu života. 

Kurz sa skladá zo 6 lekcií a 5 testov. Môžete ich absolvovať v ľubovoľnom poradí a čase. Každá časť vás po spustení bude informovať o svojej časovej náročnosti. 

Zvoľte si formu a rozsah vzdelávania: ak absolvujete 6 lekcií bez testovania, môžete ukončiť vzdelávanie ako MC Absolvent, a ak absolvujete nielen kurzy, ale aj všetkých 5 testov môžete ašpirovať na certifikáciu MC Designer (ďalšie potrebné kroky k certifikácií budeme riešiť a kandidátmi individuálne). 


V tomto kurze vás prevedieme najdôležitejšími informáciami k parametrom kvality vnútorného prostredia a ich vplyvom na kvalitu života. 

Kurz sa skladá zo 6 lekcií a 5 testov. Môžete ich absolvovať v ľubovoľnom poradí a čase. Každá časť vás po spustení bude informovať o svojej časovej náročnosti. 

Zvoľte si formu a rozsah vzdelávania: ak absolvujete 6 lekcií bez testovania, môžete ukončiť vzdelávanie ako MC Absolvent, a ak absolvujete nielen kurzy, ale aj všetkých 5 testov môžete ašpirovať na certifikáciu MC Designer (ďalšie potrebné kroky k certifikácií budeme riešiť a kandidátmi individuálne). 


V tomto kurze vás prevedieme najdôležitejšími informáciami k parametrom kvality vnútorného prostredia a ich vplyvom na kvalitu života. 

Kurz sa skladá zo 6 lekcií a 5 testov. Môžete ich absolvovať v ľubovoľnom poradí a čase. Každá časť vás po spustení bude informovať o svojej časovej náročnosti. 

Zvoľte si formu a rozsah vzdelávania: ak absolvujete 6 lekcií bez testovania, môžete ukončiť vzdelávanie ako MC Absolvent, a ak absolvujete nielen kurzy, ale aj všetkých 5 testov môžete ašpirovať na certifikáciu MC Designer (ďalšie potrebné kroky k certifikácií budeme riešiť a kandidátmi individuálne). 


V tomto kurze vás prevedieme najdôležitejšími informáciami k parametrom kvality vnútorného prostredia a ich vplyvom na kvalitu života. 

Kurz sa skladá zo 6 lekcií a 5 testov. Môžete ich absolvovať v ľubovoľnom poradí a čase. Každá časť vás po spustení bude informovať o svojej časovej náročnosti. 

Zvoľte si formu a rozsah vzdelávania: ak absolvujete 6 lekcií bez testovania, môžete ukončiť vzdelávanie ako MC Absolvent, a ak absolvujete nielen kurzy, ale aj všetkých 5 testov môžete ašpirovať na certifikáciu MC Designer (ďalšie potrebné kroky k certifikácií budeme riešiť a kandidátmi individuálne). Pri kúpe nehnuteľnosti budúci užívatelia stavieb často rozmýšľajú len o cene, lokalite a rozlohe. Problémy, ktoré začnú riešiť až po nasťahovaní, ako je akustika, nedostatok svetla, tepelný nekomfort či uvoľňovanie prchavých látok sú však zásadnými faktormi, ktoré ovplyvňujú ich dlhodobú spokojnosť (aj s vašou prácou) a zdravie. 

V kurze sa dozviete, prečo je kvalita vnútorného prostredia dôležitá a pomôžeme vám vtiahnuť do tejto problematiky aj klientov. Absolvovanie kurzu je aj základným krokom k dosiahnutiu certifikátu MC Designer a je povinné pre všetky formy vzdelávacích levelov. 


V tomto kurze vás prevedieme najdôležitejšími informáciami k parametrom kvality vnútorného prostredia a ich vplyvom na kvalitu života. 

Kurz sa skladá zo 6 lekcií a 5 testov. Môžete ich absolvovať v ľubovoľnom poradí a čase. Každá časť vás po spustení bude informovať o svojej časovej náročnosti. 

Zvoľte si formu a rozsah vzdelávania: ak absolvujete 6 lekcií bez testovania, môžete ukončiť vzdelávanie ako MC Absolvent, a ak absolvujete nielen kurzy, ale aj všetkých 5 testov môžete ašpirovať na certifikáciu MC Designer (ďalšie potrebné kroky k certifikácií budeme riešiť a kandidátmi individuálne).